Nagrody w dziedzinie kultury dla będzinian

2017-12-27

Informujemy, że do 31 grudnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które stanowią wyraz uznania dla twórców, działaczy i animatorów kultury oraz środowisk kulturotwórczych za wkład w edukację kulturalną, promocję, upowszechnianie, rozwój i podnoszenie poziomu kultury w Będzinie.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: za całokształt działalności lub za szczególne osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (obecnie w roku 2017). Nagrody i wyróżnienia można przyznać osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, mającym siedzibę na terenie Będzina.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Będzina z inicjatywy własnej lub na wniosek organizacji pozarządowych, instytucji kultury, radnych, organów jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców Będzina (w liczbie co najmniej 20 osób).

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień zostały ustanowione w Uchwale Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku, natomiast wzór wniosku został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 90/2011 z dnia 8.11.2011 r.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress