Podsumowanie nieodpłatnej pomocy prawnej powiecie będzińskim i w Dąbrowie Górniczej

2017-12-29

31 grudnia 2017 Fundacja Godne Życie kończy projekt  „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej” na terenie gmin powiatu będzińskiego: w Wojkowicach, Psarach, Bobrownikach, Siewierzu,  Sławkowie i Mierzęcicach oraz w trzech punktach w Dąbrowie Górniczej. Projekt realizowany był na mocy  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Odbiorcami nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez  Fundacje Godne Życie były osoby określone w ustawie:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • kobiety w ciąży.

Pomoc oferowana przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Fundację Godne Życie w Dąbrowie Górniczej oraz gminach powiatu będzińskiego Wojkowice, Sławków, Psary, Siewierz, Bobrowniki i Mierzęcice polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc natomiast nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W roku 2018 w gminach powiatu będzińskiego:  nieodpłatna pomoc prawna będzie realizowana przez inne podmioty. Fundacja Godne Życie dziękuje za dotychczasową współpracę.

Natomiast w trzech punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Górniczej  projekt będzie kontynuowany przez Fundację Godne Życie.

ul. Wybickiego 4. nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 8.00 do 12.00 oraz czwartek od 14.00 do 18.00

ul. Skibińskiego 1(I piętro) – nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych w poniedziałek od 13.00 do 17.00 oraz wtorek, środę, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00

ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury, parter) – nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.00 oraz środa od 13.00 do 17.00

 Informację nadesłała Marta Bukowska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Godne Życie.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress