Uwaga mieszkańcy Starych Maczek!

2018-01-04

8 stycznia odbędzie się spotkanie dot. wyjaśnienia opóźnień prac inwestycyjnych w rejonie Starych Maczek.

W związku z obiektywnymi  przeszkodami w finalizacji opracowania dokumentacji projektowej skanalizowania Starych Maczek, wystąpiły problemy w  uzyskania pozwolenia na budowę, które inicjuje rozpoczęcie robót w terenie.

W ramach inwestycji niezbędna jest budowa 2 przepompowni ścieków. Dla jednej z nich konieczna jest budowa ok. 200 mb nowej drogi dojazdowej dla samochodów specjalistycznych o wadze powyżej 20 t, ponieważ parametry drogi istniejącej nie spełniają tego warunku. Projektanci na etapie opracowania dokumentacji  uzyskali zgodę warunkową od właścicieli działek na budowę nowego odcinka drogi. Powyższe spowodowało, że uzyskanie pozwolenia na budowę musi być odroczone w czasie z uwagi na skomplikowane procedury formalne przy zamianie działek pomiędzy Gminą a właścicielem prywatnym oraz chęcią jednego z posiadaczy nieruchomości przejęcia wybudowanej przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. drogi na własność, na co przedsiębiorstwo nie może się zgodzić.  W związku z powyższym realizacja pełnego zadania do 2020 r. jest niemożliwa do wykonania.

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej Sosnowieckie Wodociągi S.A. poprzedziły analizą kosztów. W Starych Maczkach mamy 47 odbiorców wody. Do jednej przepompowni ścieków, której aktualnie nie jesteśmy w stanie wybudować ze względu na brak możliwości dojazdu, ciąży 11 odbiorców usług co stanowi ok. 27% mieszkańców zobowiązanych do podłączenia do kanału. W sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tej części zadania pozostała inwestycja jest nieopłacalna. Do drugiej pompowni ciąży 36 odbiorców, z których 6 posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków a 20 szamba. W tej sytuacji koszt przyłączenia pojedynczej nieruchomości wyniósłby szacunkowo około 200 tys. zł.

W związku z powyższym rozważana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z poprawą stanu nawierzchni dróg, co zostałoby osiągnięte przed rokiem 2020 w porozumieniu z Gminą Sosnowiec, wraz z zapewnieniem właścicielom nieruchomości dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie miasta Sosnowca, polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze formułowane przez mieszkańców ustne wnioski na spotkaniach organizowanych przez Radę Dzielnicy Maczki oraz pisemne wnioski kierowane do Gminy i Spółki, dot. wyjaśnienia opóźnień prac inwestycyjnych w rejonie Starych Maczek, zapraszamy Państwa na spotkanie w dniu 08.01.2018 r. o godz. 17.00 w ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 2.

Prezydent Miasta Sosnowca                                                           Sosnowieckie Wodociągi S.A.  ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI                                                   MAGDALENA POCHWALSKA

Źródło: UM w Sosnowcu.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress