23 etaty dla mundurowych Służby Celno-Skarbowej

2018-02-22

Śląska Służba Celno-Skarbowa zatrudni 23 mundurowych, aktualnie trwa rekrutacja.  Kandydaci chcący ubiegać się o przyjęcie do służby mogą składać dokumenty do 7 marca 2018 roku.

Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS nie może pełnić służby osoba, która była zatrudniona w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

- przekazuje Grażyna Kmiecik, starszy specjalista Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

•             weryfikacja formalna złożonych dokumentów,

•             test wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,

•             test sprawności fizycznej,

•             test psychologiczny, sprawdzający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Następnie kandydat, który przeszedł przez powyższe etapy musi odbyć rozmowę kwalifikacyjną podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Sprawdzeniu w ewidencjach i innych rejestrach podlegają również dane zawarte w składanym kwestionariuszu osobowym oraz przeprowadzane jest postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Nad całością postępowania kwalifikacyjnego czuwa zespół powołany przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. kontrolę celno-skarbową towarów i środków przewozowych obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu i przesyłek pocztowych, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Szczegółowy zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowiskach w referatach i oddziałach celnych, wymagane dokumenty i oświadczenia dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

- dodaje Grażyna Kmiecik.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress