Dotacja do zajęć sportowych w Wojkowicach

2018-02-08

Wojkowice otrzymały dwie dotacje z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach pozyskanych funduszy realizowane będą zajęcia w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Program „Umiem pływać” zaadresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III, jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Dodatkowo program służy profilaktyktyce wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania sprawdzianu.

- czytamy na stronie UM w Wojkowicach.

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego).

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

- przekazuje magistrat.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress