Fundacja Imago zaprasza na staże i szkolenia

2018-02-08

Fundacja Imago zaprasza do udziału w stażach i szkoleniach zawodowych realizowanych w ramach projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I.” Głównym celem projektu jest włączenie społeczne 70 osób będących mieszkańcami terenów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji.

Zapraszamy:
mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
-są osobami pełnoletnimi
-są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo
-zamieszkują na obszarach rewitalizowanych tj. Osiedle Łączna, Osiedle Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice.

Oferujemy:
– staże zawodowe min. 3 miesiące u pracodawców z możliwością przedłużenia
– szkolenia zawodowe do kwoty 3.200 zł na osobę zgodne z potrzebami
– kompleksową ocenę kwalifikacji i kompetencji, która pozwoli na wybór ścieżki zawodowej
– wsparcie w poszukiwaniu pracy
– kontakt z pracodawcą (pośrednictwo pracy)
– środki na wsparcie zatrudnienia dla pracodawców.

Zapewniamy:
– stypendia szkoleniowe i stażowe
– zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
– refundację opieki nad dzieckiem

Program jest realizowany w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 r.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress