Sławków stara się o kolejne środki

2018-02-09

W pierwszej połowie 2018 roku władze Sławkowa powinny otrzymać decyzje w sprawie przyznania środków na realizacje projektu zwiazanego ze sławkowską częścią Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Projekt zakładający zagospodarowanie terenu nad Białą Przemszą i adaptację poddasza budynku Działu Kultury Dawnej MOK został złożony do marszałka w ostatnich dniach grudnia. 

Fot: UM w Sławkowie

Projekt zakłada uporządkowanie i  zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej na terenach położonych w dolinie Białej Przemszy w Sławkowie. Cała przestrzeń ma zostać zaadaptowana na park pełniący funkcję edukacyjno – społeczną, umożliwiającą prowadzenie obserwacji siedlisk nadrzecznych oraz łąkowych i połączenie tych terenów ścieżką dydaktyczno – ekologiczną.

Realizacja projektu umożliwi wykonanie pielęgnacji starodrzew. Planowane działania mają na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów. W ramach projektu przewiduje się wykonanie ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, oświetlenie tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, małej architektury, tematycznego placu zabaw, monitoringu oraz kładki, która umożliwi bezpośredni dostęp do terenów zielonych przy ulicy Walcownia. W ramach projektu planuje się także utworzenie strefy aktywności dla mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto i budowę toalet. 

- przekazuje Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy UM w Sławkowie.

Poddasze zabytkowego budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie po zakończeniu prac remontowych stanie się centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Adaptacja poddasza pozwoli jednocześnie na przeprowadzenie licznych robót konserwatorskich, które obejma między innymi konstrukcję budynku i wymianę mocno zniszczonego poszycia dachowego.

Dokumentacja podlega obecnie ocenie formalnej. Rozstrzygnięcie powinniśmy poznać w połowie roku. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania w urzędzie marszałkowskim realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2018 – 2020.

– informuje Beata Kwapisz, inspektor ds. zarządzania jakością i rozwoju miasta.

Całkowita wartość projektu to ponad 6 mln zł.

 

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress