„LET(LearnEducateTeach)meTRY „

2018-03-09

Fundacja Młodzi dla Europy zorganizowała w Wiśle, w dniach 17.02. – 24.02.2018, szkolenie pracowników młodzieżowych „LET(LearnEducateTeach)meTRY” w ramach Programu Erasmus +. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich w ramach dwunastomiesięcznego projektu, którego głównym celem jest rozwój pracowników młodzieżowych i wytworzenie w nich świadomości odnośnie pojęcia kultury i jej wymiarów, podejść stosowanych w zakresie edukacji pozaformalnej, rozwiązywania problemów i konfliktów w kontekście międzykulturowym, a także rozwinięcie kluczowych kompetencji na bazie metodologii, zaczerpniętej z edukacji pozaformalnej.

W międzynarodowym spotkaniu wzięło udział 2 trenerów oraz 28 uczestników z Polski, Węgier, Hiszpani, Francji, Włoch, Cypru, Malty, Turcji, Grecji, Macedonii, Rumunii i Bułgarii. Podczas ośmiodniowego spotkania w Wiśle, przedstawiciele organizacji partnerkich wspólnie wypracowywali narzędzia i metody włączenia społecznego na gruncie międzynarodowym, dążyli do zrozumienia roli i specyfiki działań facylitacji w środowisku międzykulturowym. Wzmacnili również swoje kompetencje, jako pracownicy młodzieżowi w kontekście planowania i wdrażania efektywnych aktywności edukacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Szkolenie było również bardzo dobrą okazją do wymiany najlepszych narzędzi i praktyk z zakresu włączenia społecznego młodych ludzi, przekazania narzędzi i wiedzy z zakresu pracy dramą, w celu walki z bezrobociem, czy wczesnym kończeniem procesu kształcenia.

Harmonogram działań, podczas szkolenia był bardzo napięty. Spotkanie rozpoczęło się od wielu zajęć integracyjnych, których celem było zbudowanie pozytywnej atmosfery i zaufania w międzynarodowej grupie pracowników młodzieżowych. Następnie uczestnicy zaprezentowali swoje efekty pracy z etapu przygotowań w swoich społecznościach lokalnych. Szkolenie było także okazją, aby poszerzyć wiedzę na temat Programu Erasmus + oraz europejskiego certyfikatu – Youthpass. Podczas ośmiodniowego szkolenia, uczestnicy aktywnie wzięli udział w warsztatach, poświęconych takim zagadnieniom jak koncepcje kultury, praca w grupach wielokulturowych, praca z osobami wykluczonymi w kontekście międzykultorowym, potrzeby młodzieży z mniejszymi szansami, facylitacja międzykulturowa czy koflikty, kryzysy i szok w pracy w środowisku międzykulturowym.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w grze międzykulturowej w Wiśle, przygotowanej przez lokalną młodzież, a także w wieczorze regionalnym w ramach którego mieli okazję zapoznać się z beskidzką kulturą i folklorem.

W ramach szkolenia przedstawiciele organizacji partnerskich pracowali nad przygotowaniem warsztatów odnośnie włączenia społecznego, przeciwdziałaniu dyskryminacji, integracji międzykulturowej, walce ze stereotypizacją w kontekście międzykulturowym i międzynarodowym, które następnie wdrażali w Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Zarówno dla wiślańskiej młodzieży, jak i uczestników projektu była to ciekawa praktyka, możliwość wymiany doświadczeń, a także przeprowadzenia swoich autoroskich warsztatów wśród młodzieży.

Uczestnicy projektu powrócili już do swoich domów i organizacji pozarządowych, w których działają na co dzień. Przed nimi kilka miesięcy działań i prac, związanych z wdrażaniem wypracowanych podczas szkolenia narzędzi w swoich lokalnych społecznościach.

Informacje nadesłała Aleksandra Knapik V-ce Prezes Fundacji Młodzi dla Europy.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress