Powstała Rada Społeczno-Gospodarcza GZM

2018-03-12

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powołał Radę Społeczno-Gospodarczą w skład której weszli przedstawiciele świata nauki, biznesu, animatorzy życia społecznego, eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych m.in. z transportem czy rewitalizacją architektury poprzemysłowej.

Fot: Wojciech Mateusiak

12 marca odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom nowo powstałej rady.

Tworzenie Metropolii jest złożonym, wielowątkowym procesem, wymagającym wiedzy, doświadczenia i umiejętności z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Powołując Radę Społeczno-Gospodarczą, chcemy czerpać z doświadczenia tego eksperckiego grona, aby wspólnie szukać jak najlepszych rozwiązań, podnoszących efektywność podejmowanych działań. Razem mamy szansę stworzyć wizję nowoczesnego i przyjaznego – mieszkańcom oraz przedsiębiorcom – ośrodka metropolitalnego.

– mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rada Społeczno-Gospodarcza ma charakter doradczy i będzie stanowić merytoryczne wsparcie w określaniu problemów z jakim boryka się GZM i tworzenia wariantów ich rozwiązań.

Pracom Rady Społeczno-Gospodarczej przewodniczyć będzie dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Budowa metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej stanowi szansę na przystosowanie naszego regionu do wyzwań XXI-wieku i na ostateczne pożegnanie z epoką robotniczo-przemysłowych osiedli i miasteczek, jaka kształtowała nas i nasze otoczenie przez ostatnie dwa stulecia. Aby sprostać randze tego zadania, konieczna jest mobilizacja wszelkich możliwych zasobów ludzkich i intelektualnych, jakimi dysponujemy. Dlatego chcielibyśmy, aby osoby o znaczącym dorobku i osiągnięciach, a zarazem nowocześnie myślące i zaangażowane w sprawy naszego regionu, służyły swoją wiedzą i doświadczeniem Zarządowi i Zgromadzeniu GZM.

– mówi prof. Pietrzykowski.
SKŁAD RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PRZY METROPOLII GZM 

Janusz Dramski
•    Manager Business Link Katowice, a wcześniej specjalista zajmujący się m.in. wsparciem sprzedaży oraz działaniami marketingowymi w polskich i zagranicznych korporacjach
•    Od 2006 roku związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, a w szczególności
z Forum Młodych RIG w Katowicach
Przemysław Grzywa
•    Przedsiębiorca, bloger, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji webowych i mobilnych oraz dostarczaniu customowych rozwiązań IT
•    Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe
•    Marketingowiec z 10-letnim doświadczeniem w branży górniczej dr Adam Hajduga
•    Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
•    Współtwórca i koordynator Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i INDUSTRIADY
•    Wiceprezydent European Route of Industrial Heritage (ERIH)
•    Ekspert w międzynarodowych projektach dot. wykorzystywania dziedzictwa kulturowego
Jacek Hanke
•    Prezes zarządu Digital Core Design.
•    Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu specjalizowanych układów scalonych.
•    Bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów badawczych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Agnieszka Kaczmarska
•    Architekt, prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
•    Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Rady Konsultacyjnej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
•    Jako projektant specjalizuje się w rewitalizacji architektury poprzemysłowej, obiektach sportowych, biurowych i rekreacyjnych
Leszek Lerch
•    Partner i dyrektor zarządzający biurami regionalnymi EY w Katowicach, Krakowie, Poznaniu
i Wrocławiu
•    Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz kwalifikacje ACCA
•    Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą
o rachunkowości MSSF oraz ich weryfikacją
dr Bartosz Mazur
•    Doktor nauk ekonomicznych
•    Specjalista w zakresie transportu publicznego, szczególnie jego zagadnień prawnych oraz integracji systemów taryfowo-biletowych
•    Pracownik Urzędu Miasta Rybnik
Janusz Michałek
•    Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
•    Wcześniej przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym m.in. od 2014 r. kierował realizacją kluczowego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II”
dr Adam Mokrysz
•    Prezes Zarządu Mokate SA i CEO Grupy Mokate
•    Wprowadził Mokate do czołówki polskich eksporterów rynku spożywczego
•    Absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Marcin Nowak
•    Wiceprezes ABSL; bierze aktywny udział w działaniach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
•    Ma ponad 18 lat doświadczenia na wielu szczeblach zarządzania w firmach o profilu outsourcingowym oraz medycznym
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
•    Prorektor Uniwersytetu Śląskiego
•    Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego
•    Wojewoda Śląski w latach 2005-2007
dr hab. Robert Pyka
•    Dyrektor naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
•    Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
•    W swoich badaniach koncentruje się m.in. na problematyce związanej z kondycją
i przyszłością państwa oraz ewolucji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia
Matylda Sałajewska
•    Kuratorka Katowice STREET ART AIR
•    Artystka tworząca w przestrzeni miejskiej
•    Autorka takich projektów jak np. „Oddychający dom” oraz „Dłonie pod Superjednostką”
•     Jej etat to bycie artystką 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
dr hab. prof. UE Robert Tomanek
•    Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
•    W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania systemów transportowych, polityki transportowej
•    Był zastępcą dyrektora KZK GOP (1992-1999), pełnił funkcję konsultanta samorządu wojewódzkiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w regionie (2011-2014)
dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztof Wodarski
•    Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
•    W swoich zainteresowaniach badawczych zajmuje się zarządzaniem ryzykiem gospodarczym, restrukturyzacją przedsiębiorstw, oceną efektywności ekonomicznej inwestycji, projektowaniem kopalń węgla kamiennego
•    Członek Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN
Tomasz Zjawiony  
•    Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
•    Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim
•    Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress