Projekt „Englishman in Youth Work”

2018-04-26

Fundacja Młodzi dla Europy z Będzina zrealizowała w Poroninie, w dnia 12.04.2018 – 19.04.2018, szkolenie pracowników młodzieżowych „Englishman in Youth Work” w ramach Programu Erasmus +.

W międzynarodowym spotkaniu wzięło udział 2 trenerów oraz 28 uczestników z Polski, Turcji, Macedonii, Litwy, Włoch, Rumunii, Węgier, Francji, Bułgarii, Grecji oraz Hiszpanii. Szkolenie zostało stworzone przy współpracy ze wszystkimi partnerami dla pracowników młodzieżowych, w celu pogłębienia oraz wzrostu świadomości odnośnie ich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami (IT), w kontekście przygotowania i wdrażania międzynarodowych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+: Młodzież.

Celem szkolenia było m.in.:

- Wyposażenie 28 pracowników młodzieżowych w narzędzia i kompetencje związane z tematyką, narzędziami i instrumentami dotyczącymi prawidłowego i efektywnego wdrażania projektu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem akcji KA1 Erasmus+, w języku angielskim

- Stworzenie ram współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz młodzieży, szczególnie z mniejszymi szansami poprzez odkrywanie możliwości oferowanych przez program Erasmus+

- Pogłębienie i rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim wśród pracowników młodzieżowych

- Poznanie, zgłębienie oraz przetestowanie w praktyce specyficznego słownictwa projektowego używanego w szczególności w projektach Erasmus+: Młodzież

- Zapewnienie możliwości dzielenia się instrumentami I narzędziami, które partnerzy wykorzystują do stworzenia pozytywnego wpływu na społeczności lokalne

- Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych pracowników młodzieżowych, poprzez wypracowanie wspólnych narzędzi pełniejszego uczestnictwa

- Wypracowanie i zaznajomienie uczestników z innowacyjnymi metodami rozpowszechnienia rezultatów projektów za pomocą nowoczesnych narzędzi IT (programy, obróbka wideo-graficzna)

- Przedstawienie pozytywnych stron i zagrożeń, które daje realizacja projektów międzynarodowych

- Wypracowanie postaw pewności siebie oraz umiejętności tworzenia, wdrażania oraz ewaluacji projektów w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w ramach Erasmus+: Młodzież

- Promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego

- Wzmocnienie poczucia inicjatywy u młodych ludzi, szczególnie o mniejszych szansach

- Wspieranie osób pracujących z młodzieżą do wspierania osób młodych, w szczególności poprzez promowanie mobilności i współpracy między zainteresowanymi stronami

W ramach ośmiodniowego spotkania, uczestnicy wzięli udział w wielu zajęciach. Szkolenie rozpoczęło się od zajęć integracyjnych, dzięki którym zbudowano pozytywną atmosferę i zgraną, międzynarodową grupę. Uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat programu Erasmus+ oraz certyfikatu Youthpass. W kolejnych dniach, pracownicy młodzieżowi, podzieleni na dwie grupy, brali udział w zajęciach językowych i zajęciach z zakresu IT. Wzięli również udział w grze miejskiej, a także spotkali się z przedstawicielami lokalnej organizacji pozarządowej. W ramach szkolenia, uczestnicy mogli również podzielić się swoim doświadczeniem i wymienić dobrymi praktykami, a także wzięli udział w open space. W ramach szkolenia, pracownicy młodzieżowi spotkali się z młodzieżą ze szkoły w Nowem Bystrem, gdzie podzieleni na 5 międzynarodowych grup, wykonywali zadania, związane z pracą z grupami młodych ludzi o mniejszych szansach, wykorzystując kompetencję języka angielskiego oraz komunikacji niewerbalnej. Podczas szkolenia zostały zorganizowane wieczory międzykulturowe oraz Erasmus+ BBQ.

Informację nadesłała Aleksandra Knapik, v-ce Prezes Fundacji Młodzi dla Europy.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress