Wynagrodzenie prezydenta Podrazy bez zmian

2018-06-21

W porządku obrad czerwcowej sesji Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej pojawiła się uchwała zmniejszająca wynagrodzenie prezydenta. W imiennym głosowaniu odrzucili uchwałę , tym samym pensja Zbigniewa Podrazy pozostaje bez zmian.

Za odrzuceniem uchwały było 14 radnych, siedem osób zagłosowało przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Przypomnijmy, że możliwość obniżenia wynagrodzenia prezydentowi miejscy radni otrzymali na mocy wydanego w maju w 2018 roku rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument ten zezwalał na obniżkę pensji włodarzom miast i gmin od 1 lipca 2018 roku, jednak muszą o tym zadecydować radni.

Obecnie burmistrz, wójt, czy starosta nie mogą zarabiać więcej niż 12,5 tys. zł brutto. Po zmianach kwota ta miała zostać zmniejszona o 20 procent, co oznacza, że maksymalne wynagrodzenie Zbigniewa Podrazy nie mogłoby przekroczyć 10 tys. zł brutto.

- wyjaśnia dąbrowski magistrat.

Jak wyjaśnia Związek Miast Polskich rozporządzenie RM może, ale nie musi, mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów czy starostów. Ustawodawca nie zmienił bowiem kwoty bazowej zawartej w ustawie budżetowej na rok 2018, która jest ustalona na poziomie 1 789,42 zł. Wynagrodzenie włodarza nie może przekraczać jej 7-krotności.

Jeżeli np. burmistrz mieści się w widełkach, to rada nie musi nic robić. Jeżeli zarabia więcej, to zgodnie z rozporządzeniem możne obciąć mu pensję, ale wcale nie musi tego robić. Nie ma przepisu, który zobowiązuje radę, żeby to zrobiła – w ciągu tygodnia, miesiąca, roku czy nawet 50 lat. Nie ma bowiem wymogu wprowadzenia tego rozporządzenia, więc kto zechce to je zastosuje, a kto nie zechce, to tego nie zrobi. Rząd nie może zmusić rad do wprowadzenia rozporządzenia i zmian w uchwałach. To może zrobić ustawodawca, ale tego nie zrobił.

– wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress