Sprawa Rekultu zgłoszona do NIK (wideo)

2018-07-02

Burmistrz Sławkowa zgłosił sprawę Rekultu do Najwyższej Izby Kontroli. Na prośbę Rafała Adamczyka NIK ma sprawdzić prawidłowości działania organów i instytucji zajmujących się sprawą nielegalnego wysypiska firmy Rekult na zamkniętych terenach kolejowych w Sławkowie. 

Źródło: UM w Sławkowie

Na prośbę burmistrza Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się działalności PKP SA i PKP PLK pod kątem niewłaściwego monitoringu i dopuszczenia do sytuacji, w której na terenie należący do spółek zdeponowano ponad 80 tys. ton nielegalnych odpadów.

Pismo do NIK z prośbą o wszczęcie kontroli to kolejny krok władz Sławkowa w walce bezpieczeństwo mieszkańców i usuniecie z terenu gminy zagrożenia ekologicznego.

W imieniu władz samorządowych miasta Sławkowa zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie czynności kontrolnych w zakresie działań Polskich Kolei Państwowych SA, Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie Kolejowe SA, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które podejmowane były w związku z nielegalnym zdeponowaniem na zamkniętych terenach kolejowych w granicach administracyjnych Sławkowa ok. 80 tys. ton odpadów niewiadomego pochodzenia. Stwarzają one gigantyczne zagrożenie ekologiczne i sanitarne, głównie z powodu umiejscowienia pod wysypiskiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Olkusz – Zawiercie, z którego w wodę pitną zaopatrywani są między innymi mieszkańcy Sławkowa. Zbiornik ten uznany jest za strategiczny zasób państwa.

 - czytamy w liście do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pismo burmistrza Sławkowa trafiło też do wiadomości prokuratora generalnego.

Sławkowski magistrat informując o piśmie do NIK opublikował film, w którym burmistrz tłumaczy dotychczasowe działania podjęte w sprawie nielegalnego wysypiska.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress