Zgłoś kandydata do tytułu Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018

2018-08-24

Już niebawem ruszy konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, który ma na celu wyróżnienie dwóch starszych osób mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów. Już teraz można zgłosić kandydatów do konkursu.

Fot: slaskie.pl

Na zgłoszenia kandydatów Urząd Marszałkowski, będący organizatorem konkursu czeka do 14 września.

W ramach konkursu przyznane będą dwa tytuły „Ambasadora i Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, a także pamiątkowe statuetki i nagrody. Laureatami mogą zostać osoby w wieku 60 lat lub więcej, mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego, np. seniorzy działający w organizacjach pozarządowych, wolontariusze, założyciele różnych grup samopomocowych, osoby prowadzące działania na rzecz swojego środowiska zamieszkania i zaangażowane we współpracę z samorządem lokalnym, seniorzy prowadzący działania na rzecz łączenia różnych pokoleń, dbający o respektowanie praw osób starszych i przełamujący stereotypy.

- czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Kandydatów nie mogą jednak zgłaszać osoby indywidualne, zgłoszenia musza być dokonane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat) i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, gminne rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora.

Kompletny wnioseknależy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10 czynnej w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress