Plaga nielegalnych wyspisk, pomaga Krajowa Mapa Zagrożeń (wideo)

2018-09-05

Choć za nielegalne składowanie odpadów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, to dziki wysypisk nie brakuje. Śląscy policjanci otrzymują setki informacji na temat nielegalnych składowisk, wiele z nich pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń.


Jak informuje śląska policja tylko w okresie od 3 lipca 2018 roku ze 132 takich zgłoszeń mundurowi potwierdzili aż 68 przypadków.

Najwięcej odnotowano na terenie powiatu tarnogórskiego, a dotyczyły one składowania gruzu. Policjanci wystąpili w tych sprawach z wnioskami do właścicieli terenów o usunięcie składowanych odpadów. Zdarza się, że zgłoszenia dotyczą tych samych miejsc. Stwierdzono 27 różnych dzikich wysypisk śmieci, z czego dzięki działaniom mundurowych zlikwidowano już 13 z nich.

- przekazują policjanci.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zdaje się być dobry narzędziem do walki z nielegalnym precederem. Policjanci przestrzegają właścicieli gruntów oraz magazynów przed pozbywaniem się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych przez nieuczciwych przedsiębiorców. Konsekwencje takich działań mogą być bardzo poważne, nie tylko z perspektywy litery prawa, ale przede wszystkim dla środowiska, czego przykładem może być wyspisko w Sławkowie.

W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń związanych z nieuczciwym procederem, jakim jest wynajmowanie magazynów oraz ziemi pod pozorem legalnej działalności. Rzeczywistość czasem bywa zgoła inna. W rezultacie właściciele są obciążani obowiązkiem kosztownej utylizacji odpadów toksycznych czy niebezpiecznych dla środowiska, które przedsiębiorcy pozostawiają na wynajętym terenie. Apelujemy – czytajmy dokładnie umowy zawierane z przedsiębiorcami. Ograniczone zaufanie i rzetelna analiza mogą zaoszczędzić nam sporych kłopotów finansowych. Koszt takiej utylizacji może bowiem wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- komentują policjanci.

Pamiętajmy, ze zgodnie z  „art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości”.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress